Fakadnak már a virágok,            Aki tudja, mint töré fel
Kiderül az ég,                               Sírját a dicső;
És a föld most készül ülni            Aki látja, hogy a földön
Drága ünnepét.                            Minden újra nő:
Szíveinkben, mint a földön,        Gondoljon feltámadásra,
Ma öröm legyen,                          Mely örök leszen…
Feltámadt az isten-ember           Feltámadt az isten-ember
Győzedelmesen!                          Győzedelmesen.
 
                                                                          /Reviczky Gyula

                                                    

Bács-Bodrogh megye térképe 1896-ból. mérték: 1: 375.000

Megjegyzések: 

Bács-Bodrogh vármegye egyetemes monografiája -kötetben jelent meg ez a térkép

Szerző: 
Roediger Lajos
Kiadás helye, éve: 
Zombor, 1896
Állapot: 
8,000 Ft.

Az Unghvári m. k. jószágigazgatóság kincstári erdőségeinek átnézeti térképe.

Megjegyzések: 

Kőbe vésetett Hess J. műszaki irodatiszt által. 58x52 66.5x63 cm

Kiadás helye, éve: 
Buda, 1870
Kiadó: 
Magyar Királyi Államnyomda
Állapot: 
8,000 Ft.

Hajdú vármegye térképe 1899, Gönczy Pál. Méret: 44 x 57 cm

Megjegyzések: 

1: 225.000 A térkép Magyarország atlasza kötetben jelent meg.

Szerző: 
Gönczy Pál tervezte / Kogutowicz Manó rajzolta
Kiadás helye, éve: 
Budapest, 1889
Kiadó: 
Posner Károly Lajos és Fia térképészeti intézete
Állapot: 
közepes
1,000 Ft.

Magyarország története térképeken elbeszélve: Virágkor és pusztulás. A kezdetektől 1606-ig

Megjegyzések: 

A Római Birodalom határán / Az európai népvándorlás kora / A magyarok eredete és vándorlása / Hipotézisek a magyarok őshazájáról és vándorlásáról / Vármegye- és egyházmegye-szervezet Szent István uralkodása végén /Magyarország a Zsigmond kori Európában (1437) stb.

Szerző: 
Engel Pál és Szakály Ferenc A szövegeket írták )
Kiadás helye, éve: 
Budapest, [1996]
Kiadó: 
MTA Történettudományi Intézete -História
Kötés: 
papír
Oldalszám: 
67
Állapot: 
3,000 Ft.

Campegius Vitringa: Lelki élet. Az az: Az Úr Jézus Krisztusban igaz hit által beoltatott és ő benne élő embernek lelki állapatjának rövid leirása. Mostan pedig a magyar eklesiákban az együgyüeknek hasznokra a magyar nyelvre fordított M. V. B. F.

Szerző: 
Campegius Vitringa / ford: M[aros] V[ásárhelyi] B[aba] F[erencz]
Kiadás helye, éve: 
Frankfurt,1722
Kiadó: 
Schwartz János
Kötés: 
karton
Oldalszám: 
[80], 341, [10] p
Állapot: 
viseltes
9,500 Ft.

Osztrák-Magyar Monarchia térképe 1880-ból. - F. Fried.: Karte der Oesterreichischen Monarchie von -- /48,5 x 35 cm/

Megjegyzések: 

Atlaszlap: Atlas v. F. Fried. No. 8. Színezett határvonalakkal. Jelmagyarázattal. Közigazgatási egységek számjelzés szerint felsorolva. Domborzat csíkozással ábrázolva. A lap teljes mérete 58 x 46 cm.

Szerző: 
F. Fried
Kiadás helye, éve: 
Wien, 1880
Kiadó: 
Artaria
Állapot: 
közepes
9,000 Ft.

Cholnoky Jenő: A sivatag (A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára)

Megjegyzések: 

A sivatagon romboló természeti erők / A sziklasivatag / A homoksivatagok / Az oázisok élete és pusztulása

Szerző: 
Cholnoky Jenő
Kiadás helye, éve: 
Budapest, én.
Kiadó: 
Franklin-Társulat
Kötés: 
kiadói félvászon
Oldalszám: 
156
Állapot: 
közepes
10,000 Ft.

Oskar Schlemmer, Moholy-Nagy László, Molnár Farkas: A Bauhaus színháza

Megjegyzések: 

Fekete-fehér és színes ábrákkal, kihajtható táblázatokkal és reprodukciókkal.

Szerző: 
Oskar Schlemmer, Moholy-Nagy László, Molnár Farkas
Kiadás helye, éve: 
Bp, 1978
Kiadó: 
Corvina
Kötés: 
kiadói egészvászon borítóval
Oldalszám: 
100
Állapot: 
2,500 Ft.

Vörös Márton: Szerencsés expedíció. Hans W. Ahlmann kutató útja az északi jégvilágba.

Szerző: 
Vörös Márton
Kiadás helye, éve: 
Bp. é.n.
Kiadó: 
Franklin Társulat
Kötés: 
kiadói egészvászon
Oldalszám: 
143
Állapot: 
4,000 Ft.

Benedek István: Az ösztönök világa. Öröklés ösztön sors. Dedikált.

Megjegyzések: 

Vekerdi Lászlónak dedikált 1977. jan. 4. / Átkötött félvászon, eredeti borítóval

Szerző: 
Benedek István
Kiadás helye, éve: 
Bp, 1948
Kiadó: 
Új Idők Irod. Int. (Singer és Wolfner).
Kötés: 
félvászon
Oldalszám: 
286 + [1] p. + 16 t.
Állapot: 
3,500 Ft.

Vissza a főlapra

Tartalom átvétel