Néprajz

Szerző
Cím
Ár
Megrendelés
 Faragó József: Kalotaszegi magyar népviselet 1949-1950 /magyar néprajz Erdélybentovábbi szerzők: Nagy Jenő - Vámszer Géza Faragó József: Kalotaszegi magyar népviselet 1949-1950 /magyar néprajz Erdélyben3,000 Ft.
A gyergyói kereskedelem néprajzi vonatkozásaibólTarisznyás MártonA gyergyói kereskedelem néprajzi vonatkozásaiból500 Ft.
A Kuun-kódex I-II. (reprint)Varga Imre, *előszó, jegyzetekA Kuun-kódex I-II. (reprint)1,200 Ft.
A székelykeresztúri Múzeum Emlékkönyve - tanulmányok, közleményekA székelykeresztúri Múzeum Emlékkönyve - tanulmányok, közlemények1,500 Ft.
akciós*** Scheiber Sándor: Folklór és tárgytörténet (1-2)Scheiber Sándorakciós*** Scheiber Sándor: Folklór és tárgytörténet (1-2)4,000 Ft.
akciós*** Sebestyén Ádám: A bukovinai andrásfalvi székelyek élete és története Madéfalvától napjainkigSebestyén Ádámakciós*** Sebestyén Ádám: A bukovinai andrásfalvi székelyek élete és története Madéfalvától napjainkig2,400 Ft.
Aluta 1970 ( tanulmányok és közlemények a Sepsiszentgyörgyi Múzeum Évkönyve -II.)Székely Zoltán *szerk.Aluta 1970 ( tanulmányok és közlemények a Sepsiszentgyörgyi Múzeum Évkönyve -II.)2,500 Ft.
Aluta 1976-1977. Tanulmányok és közlemények/ A Sepsiszentgyörgyi Múzeum Évkönyve -VIII - IX.Székely Zoltán *szerk.Aluta 1976-1977. Tanulmányok és közlemények/ A Sepsiszentgyörgyi Múzeum Évkönyve -VIII - IX.2,500 Ft.
Aluta 1981 ( tanulmányok és közlemények a Sepsiszentgyörgyi Múzeum Évkönyve -XII-XIII.)Székely Zoltán *szerk.Aluta 1981 ( tanulmányok és közlemények a Sepsiszentgyörgyi Múzeum Évkönyve -XII-XIII.)2,500 Ft.
Antal Árpád, Faragó József, Szabó T. Attila: Kriza János (három tanulmány)Antal Árpád, Faragó József, Szabó T. AttilaAntal Árpád, Faragó József, Szabó T. Attila: Kriza János (három tanulmány)1,000 Ft.
Artes populares 2-3 Az ELTE Folklore Tanszék évkönyve: 1972-1973Dömötör Tekla, Katona Imre, Voigt Vilmos * szerkesztőkArtes populares 2-3 Az ELTE Folklore Tanszék évkönyve: 1972-19731,500 Ft.
Az Erdélyi Múzeum Egyesület és a Csíki Székely Múzeum közös rendezésében tartott vándorgyűlés előadás-gyűjteményeTöbbenAz Erdélyi Múzeum Egyesület és a Csíki Székely Múzeum közös rendezésében tartott vándorgyűlés előadás-gyűjteménye2,000 Ft.
Az UJ IDŐK kézimunka könyveFeyérné Kovács Erzsébet, Kövessi Edit és Ujváriné Kerékgyártó AdrienneAz UJ IDŐK kézimunka könyve4,000 Ft.
Balassa Iván – Ortutay Gyula: Magyar néprajzBalassa Iván – Ortutay GyulaBalassa Iván – Ortutay Gyula: Magyar néprajz3,000 Ft.
Balassa Iván: A határainkon túli magyarok néprajzaBalassa IvánBalassa Iván: A határainkon túli magyarok néprajza2,500 Ft.
Banner Zoltán: Csillagfaragók. Népi alkotók, naiv művészekBanner Zoltán /Bandi Dezső, Szabó Tamás fotók/Banner Zoltán: Csillagfaragók. Népi alkotók, naiv művészek1,000 Ft.
Bél Mátyás: A magyarországi halakról és azok halászatárólBél Mátyás Bél Mátyás: A magyarországi halakról és azok halászatáról1,500 Ft.
Béres András: A debreceni cifra szűr (Múzeumi füzetek)Béres AndrásBéres András: A debreceni cifra szűr (Múzeumi füzetek)2,000 Ft.
Csodaszarvas I. - Őstörténet, vallás és néphagyomány (periodika)Molnár Ádám /szerkesztetteCsodaszarvas I. - Őstörténet, vallás és néphagyomány (periodika)2,000 Ft.
Domokos IstvánDomokos István: Favágók. Táncjáték. Görgényvölgyi táncok. / [a zenét gyűjt. és feldolg. Birtalan József]4,000 Ft.
Dömötör Sándor: Milyen a magyar nép fantáziája?Dömötör SándorDömötör Sándor: Milyen a magyar nép fantáziája?1,000 Ft.
dr. Kós Károly, Szentimrei Judit, dr Nagy Jenő: Kis- Küküllő vidéki magyar népművészetdr. Kós Károly, Szentimrei Judit, dr Nagy Jenődr. Kós Károly, Szentimrei Judit, dr Nagy Jenő: Kis- Küküllő vidéki magyar népművészet2,000 Ft.
Dr. Kós Károly, Szentimrei Judit, dr. Nagy Jenő: Kis-Küküllő vidéki magyar népművészetDr. Kós Károly, Szentimrei Judit, dr. Nagy JenőDr. Kós Károly, Szentimrei Judit, dr. Nagy Jenő: Kis-Küküllő vidéki magyar népművészet2,000 Ft.
Egy kis madárka ül vala --Erdélyi szász népköltészetKányádi Sándor * fordítóEgy kis madárka ül vala --Erdélyi szász népköltészet1,000 Ft.
ETHNOGRAPHIA Magyar Néprajzi Társaság és a Nemzeti Múzeum ÉrtesítőjeMunkácsi Bernát dr. és Sebestyén Gyula dr.ETHNOGRAPHIA Magyar Néprajzi Társaság és a Nemzeti Múzeum Értesítője4,000 Ft.
Europa et Hungaria: Congressus ethnographicus in Hungaria Gyula Ortutay, Tibor Bodrogi szerk. Europa et Hungaria: Congressus ethnographicus in Hungaria 3,000 Ft.
Franz Boas: Népek, nyelvek, kultúrák. Válogatott írásokFranz Boas Franz Boas: Népek, nyelvek, kultúrák. Válogatott írások2,500 Ft.
Gábor Lajos: Kalocsa-vidéki népművészet és népszokásokGábor LajosGábor Lajos: Kalocsa-vidéki népművészet és népszokások3,000 Ft.
Gunda Béla: A magyar gyűjtögető és zsákmányoló gazdálkodás kutatásaGunda BélaGunda Béla: A magyar gyűjtögető és zsákmányoló gazdálkodás kutatása500 Ft.
Gunda Béla: A rostaforgató asszonyGunda BélaGunda Béla: A rostaforgató asszony2,000 Ft.
Haja, haja virágom. Virágénekek Szabó T. Attila gondozásában. Gy. Szabó Béla fametszeteivel.Szabó T. Attila *szerkesztetteHaja, haja virágom. Virágénekek Szabó T. Attila gondozásában. Gy. Szabó Béla fametszeteivel.1,200 Ft.
Hajdú-Moharos József: Moldva - Csángóföld - csángó sors. Hajdú-Moharos JózsefHajdú-Moharos József: Moldva - Csángóföld - csángó sors. 4,000 Ft.
Herkely Károly: A mezőkövesdi matyó nép élete Herkely KárolyHerkely Károly: A mezőkövesdi matyó nép élete 4,000 Ft.
Hozott isten, holdacska! Finnugor varázsigék, imádságok, siratókBereczki Gábor *szerkesztetteHozott isten, holdacska! Finnugor varázsigék, imádságok, siratók2,000 Ft.
Jászsági Könyvtár: A Jász Múzeum Évkönyve 1975-2000 Hortiné dr. Bathó Edit, Faragó László , Kókai Magdolna , Kiss Erika (szerkesztők)Jászsági Könyvtár: A Jász Múzeum Évkönyve 1975-2000 2,000 Ft.
Kallós ZoltánKallós Zoltán: Balladák könyve. Sajtó alá rendezte: Szabó T. Attila. /4 db. lemezzel. 1,800 Ft.
Kallós Zoltán: Balladák könyve. Élő erdélyi és moldvai magyar népballadák. Kallós ZoltánKallós Zoltán: Balladák könyve. Élő erdélyi és moldvai magyar népballadák. 1,200 Ft.
Kallós Zoltán: Balladák könyve. Élő hazai magyar népballadákKallós ZoltánKallós Zoltán: Balladák könyve. Élő hazai magyar népballadák900 Ft.
Kallós Zoltán: Új guzsalyam mellett.  Hanglemez melléklettelKallos ZoltánKallós Zoltán: Új guzsalyam mellett. Hanglemez melléklettel2,500 Ft.
Kiss Lajos: A szegény ember élete Kiss LajosKiss Lajos: A szegény ember élete 2,000 Ft.
Kós Károly, dr. - Szentimrei Judit - Nagy Jenő, dr.: Szilágysági magyar népművészetKós Károly, dr. - Szentimrei Judit - Nagy Jenő, dr.Kós Károly, dr. - Szentimrei Judit - Nagy Jenő, dr.: Szilágysági magyar népművészet2,500 Ft.
Kós Károly, dr: Népélet és néphagyományKós Károly, drKós Károly, dr: Népélet és néphagyomány2,000 Ft.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 2.Zakariás Erzsébet, Keszeg Vilmos * szerkesztettékKriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 2.2,500 Ft.
Kriza János: VadrózsákKriza János szerkesztiKriza János: Vadrózsák1,800 Ft.
Kriza János: Vadrózsák. -- székely népköltési gyűjteményeKriza János, Faragó József gondozásábanKriza János: Vadrózsák. -- székely népköltési gyűjteménye1,000 Ft.
Kultúrák között - Hommage á Boglár Lajos [kultúrális antropologia]A. Gergely András - Papp Richárd - Prónai Csaba szerk.Kultúrák között - Hommage á Boglár Lajos [kultúrális antropologia]2,000 Ft.
Leo Frobenius: Kulturgeschichte AfrikasLeo FrobeniusLeo Frobenius: Kulturgeschichte Afrikas2,000 Ft.
Madarassy László: Nomád pásztorkodás a kecskeméti pusztaságon (22 képpel és egy táblával)Madarassy LászlóMadarassy László: Nomád pásztorkodás a kecskeméti pusztaságon (22 képpel és egy táblával)3,500 Ft.
Magyar néprajzi lexikon 1, 2, 3 kötetOrtutay Gyula szerk Magyar néprajzi lexikon 1, 2, 3 kötet6,000 Ft.
Mikecs László: CsángókMikecs LászlóMikecs László: Csángók1,500 Ft.
Muharay Elemér: Magyar játékszínMuharay ElemérMuharay Elemér: Magyar játékszín1,500 Ft.
Nagy Olga: Újabb paraszt dekameronNagy OlgaNagy Olga: Újabb paraszt dekameron1,200 Ft.
Néprajzi emlékek: Dunántúli tükrösök /Monumenta Hungariae EthnologicaMadarassy LászlóNéprajzi emlékek: Dunántúli tükrösök /Monumenta Hungariae Ethnologica3,000 Ft.
Népünk hagyományaiból 1956, a társadalmi néprajzi gyűjtők legjobb néprajzi leírásai,Morvay Péter, Simon Józsefné, Igaz MáriaNépünk hagyományaiból 1956, a társadalmi néprajzi gyűjtők legjobb néprajzi leírásai,1,200 Ft.
Nevetős fejfák  /írta a kántor úr ---rettentő bánatbúl --Kántordíj 30 krajcár /Kissházy JózsefNevetős fejfák /írta a kántor úr ---rettentő bánatbúl --Kántordíj 30 krajcár /900 Ft.
Ortutay Gyula – Buday György: Székely népballadák. 2. bővített kiadás. [1940 őszén, a Székelyföld visszatérésekor O. Gy.]Ortutay Gyula szerk., Buday György (fametszetek) Ortutay Gyula – Buday György: Székely népballadák. 2. bővített kiadás. [1940 őszén, a Székelyföld visszatérésekor O. Gy.]2,000 Ft.
Ortutay Gyula – Buday György: Székely népballadák. 2.kiadásOrtutay Gyula szerkOrtutay Gyula – Buday György: Székely népballadák. 2.kiadás1,800 Ft.
Ortutay Gyula: A nép művészeteOrtutay GyulaOrtutay Gyula: A nép művészete1,000 Ft.
Ortutay Gyula: Kis magyar néprajz.  2.kiad.Ortutay GyulaOrtutay Gyula: Kis magyar néprajz. 2.kiad.1,200 Ft.
Ortutay Gyula: Magyar népismeret  /Kincsestár /Ortutay GyulaOrtutay Gyula: Magyar népismeret /Kincsestár /1,000 Ft.
Palotay Gertrud: Erdély Magyar Népművészete./ Officina képeskönyvekPalotay GertrudPalotay Gertrud: Erdély Magyar Népművészete./ Officina képeskönyvek2,000 Ft.
Sabján Tibor: A búbos kemenceSabján Tibor: A búbos kemence1,500 Ft.
Sáska sógor. Imreh Lajos tréfás történetei. Imreh LajosSáska sógor. Imreh Lajos tréfás történetei. 1,000 Ft.
Somogyi Múzeumok közleményei 1975Bakay Kornél * szerkesztőSomogyi Múzeumok közleményei 19753,500 Ft.
Somogyi Múzeumok közleményei 1973Bakay Kornél * szerkesztőSomogyi Múzeumok közleményei 19733,500 Ft.
Somogyi Múzeumok közleményei 1985Mészáros Balázs* szerk.Somogyi Múzeumok közleményei 19853,500 Ft.
Somogyi Múzeumok közleményei 1987Mészáros Balázs* szerk.Somogyi Múzeumok közleményei 19873,500 Ft.
Strukturális folklorisztika tanulmányok: Documentatio Ethnographica 1-2--MTA Néprajzkutató csoportHoppál Mihály, Vogt Vilmos *összeáll.Strukturális folklorisztika tanulmányok: Documentatio Ethnographica 1-2--MTA Néprajzkutató csoport2,000 Ft.
SZABLYÁK ÉS CITERÁK  -bolgár népdalok és népballadákNagy László *ford.SZABLYÁK ÉS CITERÁK -bolgár népdalok és népballadák1,400 Ft.
Szabóky Zsolt: Nézd elméjöket az ács embereknek -- Fatornyok, fatemplomok ErdélybenSzabóky ZsoltSzabóky Zsolt: Nézd elméjöket az ács embereknek -- Fatornyok, fatemplomok Erdélyben1,000 Ft.
Székely balladák. Kós Károly illusztrációival. Hasonmás kiadás.Kós KárolySzékely balladák. Kós Károly illusztrációival. Hasonmás kiadás.1,000 Ft.
Szombathy Viktor: Száll a rege várról várra /Szlovákiai vármondák/Szombathy ViktorSzombathy Viktor: Száll a rege várról várra /Szlovákiai vármondák/800 Ft.
Tanulmányok Orosházáról és környékéről -Békés megyei Múzeumok Közleményei 7.Tanulmányok Orosházáról és környékéről -Békés megyei Múzeumok Közleményei 7.800 Ft.
Tarján Gábor: Mindennapi hagyományTarján GáborTarján Gábor: Mindennapi hagyomány2,000 Ft.
The Art of the National Revival and Folk Art in the Veliko Turnovo DistrictT. Draganova - M. SpiridonovaThe Art of the National Revival and Folk Art in the Veliko Turnovo District800 Ft.
Timaffy László: Szigetköz (Magyar Néprajz sorozat)Timaffy LászlóTimaffy László: Szigetköz (Magyar Néprajz sorozat)800 Ft.
Tornai József: Boldog látomások. A világ törzsi költészete.Tornai JózsefTornai József: Boldog látomások. A világ törzsi költészete.900 Ft.
Toutes les Races /La Beauté du Corps Humain/Toutes les Races /La Beauté du Corps Humain/6,000 Ft.
Varázsének. Műfordítások a török, mordvin, lapp, finn, mari népköltészetből.Buda Ferenc műfordításaiVarázsének. Műfordítások a török, mordvin, lapp, finn, mari népköltészetből.1,000 Ft.
Vargyas Lajos: Áj falu zenei életeVargyas LajosVargyas Lajos: Áj falu zenei élete2,000 Ft.
Vasas Samu - Salamon Anikó: Kalotaszegi ünnepekVasas Samu - Salamon AnikóVasas Samu - Salamon Anikó: Kalotaszegi ünnepek1,500 Ft.
Végh Olivér: A kalotaszegi fazekasságVégh OlivérVégh Olivér: A kalotaszegi fazekasság1,500 Ft.
Veszelkáné Gémes Eszter: Történetek Rúzsa Sándorról Veszelkáné Gémes EszterVeszelkáné Gémes Eszter: Történetek Rúzsa Sándorról 600 Ft.
VIOLA  --- 93 magyar népdalHajdú Mihály és Halász Kálmán *szerkesztettékVIOLA --- 93 magyar népdal500 Ft.