Az üzlet jelenleg kedd, szerda és csütörtökön van nyitva.

      

Filozófia - esztétika

Szerző
Cím
Ár
Megrendelés
A magyar filozófiai gondolkodás a századelőnKiss Endre-Nyíri J.Kristóf *szerk.A magyar filozófiai gondolkodás a századelőn800 Ft.
A matematika filozófiájának vázlataKoronczy TeofilA matematika filozófiájának vázlata800 Ft.
Albert Einstein: Hogyan látom a világot?Albert EinsteinAlbert Einstein: Hogyan látom a világot?1,200 Ft.
Alexander Bernát: Kant élete, fejlődése és philosophiájaAlexander BernátAlexander Bernát: Kant élete, fejlődése és philosophiája1,600 Ft.
Auguste Comte: A pozitív szellem. Két értekezés.Auguste ComteAuguste Comte: A pozitív szellem. Két értekezés.1,200 Ft.
B. Élthes Eszter: Óda a szellemhez avagy az emberiség védelmébenB. Élthes EszterB. Élthes Eszter: Óda a szellemhez avagy az emberiség védelmében1,200 Ft.
Bibó István: Válogatott tanulmányok I-IV.Bibó IstvánBibó István: Válogatott tanulmányok I-IV.6,000 Ft.
Blavatsky: A Titkos Tanítás. A tudomány, a vallás és a filozófia syntheziseBlavatsky, H.P.Blavatsky: A Titkos Tanítás. A tudomány, a vallás és a filozófia synthezise3,000 Ft.
Borisz Uszpenszkij: A kompozíció poétikája /A művészi szöveg szerkezete és a kompozíciós formák tipológiája/Borisz UszpenszkijBorisz Uszpenszkij: A kompozíció poétikája /A művészi szöveg szerkezete és a kompozíciós formák tipológiája/1,000 Ft.
Boye De Mente: Az élet művészete - Japán ősi bölcsessége mindennapi életünkhöz Boye De MenteBoye De Mente: Az élet művészete - Japán ősi bölcsessége mindennapi életünkhöz 1,200 Ft.
Brandenstein: Platon -tanulmányok (A görögség és filozófiája, Platon Athénje, A platoni örökség)Brandenstein Béla, brBrandenstein: Platon -tanulmányok (A görögség és filozófiája, Platon Athénje, A platoni örökség)2,000 Ft.
Christopher Caudwell: Illúzió és valóság /A költészet forrásainak vizsgálata/Christopher ClaudwellChristopher Caudwell: Illúzió és valóság /A költészet forrásainak vizsgálata/600 Ft.
Cicero: Az Istenek természete (Prométheusz könyvek)Marcus Tullius CiceroCicero: Az Istenek természete (Prométheusz könyvek)1,500 Ft.
Emerson Ralph Waldo: Az emberi szellem képviselői. Fordította: Szász KárolyEmerson Ralph Waldo Emerson Ralph Waldo: Az emberi szellem képviselői. Fordította: Szász Károly2,500 Ft.
Epiktétos kézikönyvecskéje vagyis a stoikus bölcs breviáriuma --ógörög és magyar nyelven (Kétnyelvű klasszikusok)Epiktétos (Sárosi Gyula fordításával)Epiktétos kézikönyvecskéje vagyis a stoikus bölcs breviáriuma --ógörög és magyar nyelven (Kétnyelvű klasszikusok)2,500 Ft.
Franklin Benjámin számadása életéről -Mérleg-Franklin BenjáminFranklin Benjámin számadása életéről -Mérleg-1,500 Ft.
Halasy-Nagy József - A filozófia kis tükre.Halasy-Nagy JózsefHalasy-Nagy József - A filozófia kis tükre.1,000 Ft.
Hankiss Elemér (szerk.): Strukturalizmus 1-2.Hankiss Elemér (szerk.)Hankiss Elemér (szerk.): Strukturalizmus 1-2.800 Ft.
Kant-breviarium - Kant világnézete és életfelfogásaGross Félix dr. (szerk.)Kant-breviarium - Kant világnézete és életfelfogása1,200 Ft.
Kecskés Pál: A bölcselet története Kecskés PálKecskés Pál: A bölcselet története 2,500 Ft.
Köpeczi Béla (válogatta): Az egzisztencializmus --Kierkegaard, Jaspers, Heidegger, Camus, SartreKöpeczi Béla *bevezető tanulmányt írta, a szövegeket válogattaKöpeczi Béla (válogatta): Az egzisztencializmus --Kierkegaard, Jaspers, Heidegger, Camus, Sartre600 Ft.
Lao-ce: Tao Te King. Az Út és Erény könyve. Ford. Weöres SándorLao-ceLao-ce: Tao Te King. Az Út és Erény könyve. Ford. Weöres Sándor1,500 Ft.
Lichtneckert László: A bölcsek kövéről  /Sportfilozófikus értekezés a Székesfehérvári Torna Club megbízásából/Lichtneckert LászlóLichtneckert László: A bölcsek kövéről /Sportfilozófikus értekezés a Székesfehérvári Torna Club megbízásából/1,200 Ft.
Ludwig Feuerbach válogatott filozófiai műveiLudwig Feuerbach Ludwig Feuerbach válogatott filozófiai művei1,500 Ft.
Magyar sorskérdések (Előadások a magyar kultúra és népesedés keresztény szempontjairól)Korzenszky Richárd – Somorjai ÁdámMagyar sorskérdések (Előadások a magyar kultúra és népesedés keresztény szempontjairól)800 Ft.
Maróth Miklós : A görög logika keletenMaróth Miklós Maróth Miklós : A görög logika keleten1,000 Ft.
Marx Károly: A tőke. A politikai gazdaságtan bírálata. I. Kötet. A tőke termelőfolyamata. 2. kiadásMarx Károly Marx Károly: A tőke. A politikai gazdaságtan bírálata. I. Kötet. A tőke termelőfolyamata. 2. kiadás1,500 Ft.
Montaigne: Legszebb lapjai. Andre Gide válogatásábanMontaigneMontaigne: Legszebb lapjai. Andre Gide válogatásában1,200 Ft.
Morus Tamás: Utópia. Vitéz Moór Gyula tanulmányával. Morus Tamás / ford. Kardos TiborMorus Tamás: Utópia. Vitéz Moór Gyula tanulmányával. 1,500 Ft.
Nyíri Tamás: A filozófiai gondolkodás fejlődéseNyíri TamásNyíri Tamás: A filozófiai gondolkodás fejlődése2,000 Ft.
Pais István : A görög filozófiaPais IstvánPais István : A görög filozófia600 Ft.
Platón: A lakomaPlatónPlatón: A lakoma1,000 Ft.
Reneszánsz etikai antológia Rotterdami Erasmus Francesco Petrarca Makkai László Niccoló Machiavelli Francis Bacon Leon Battista Alberti Lorenzo Valla Marsilio Ficino Pierre Charron Giovanni Pico Della Mirandola Michel Montaigne Reneszánsz etikai antológia1,200 Ft.
Schwengler Albert: A bölcselet történeteSchwengler AlbertSchwengler Albert: A bölcselet története2,000 Ft.
Simone Weil: JegyzetfüzetSimone WeilSimone Weil: Jegyzetfüzet2,000 Ft.
Spinoza: EtikaSpinozaSpinoza: Etika1,500 Ft.
Szemere Samu: A jelenkori filozófia főbb irányaiSzemere SamuSzemere Samu: A jelenkori filozófia főbb irányai2,000 Ft.
Szent Ágoston vallomásai. 1-2. köt. Ford. Vass JózsefSzent ÁgostonSzent Ágoston vallomásai. 1-2. köt. Ford. Vass József3,000 Ft.
Szerelem és ifjúság (II. kiadás)  --írta: Karácsony Sándor Exodus kiadásKarácsony SándorSzerelem és ifjúság (II. kiadás) --írta: Karácsony Sándor Exodus kiadás1,200 Ft.
Teológiai-politikai tanulmányokSpinozaTeológiai-politikai tanulmányok2,000 Ft.
Tőkei Ferenc (szerk): Kínai filozófia. Ókor. 1-3 /Filozófiai Írók Tára/Tőkei Ferenc (szerk)Tőkei Ferenc (szerk): Kínai filozófia. Ókor. 1-3 /Filozófiai Írók Tára/5,000 Ft.
Turay Alfréd, Nyíri Tamás, Bolberitz Pál:	A filozófiaTuray Alfréd, Nyíri Tamás, Bolberitz PálTuray Alfréd, Nyíri Tamás, Bolberitz Pál: A filozófia1,200 Ft.