Nyelvészet

Szerző
Cím
Ár
Megrendelés
A "Marosvásárhelyi sorok és glosszák" (egy korai nyelvemlékünk a XV. századból)Szabó T. AttilaA "Marosvásárhelyi sorok és glosszák" (egy korai nyelvemlékünk a XV. századból)800 Ft.
A kompozíció poétikája   /A művészi szöveg szerkezete és a kompozíciós formák tipológiája/Borisz UszpenszkijA kompozíció poétikája /A művészi szöveg szerkezete és a kompozíciós formák tipológiája/1,000 Ft.
A mai magyar nyelv I-II. (cikk és tanulmánygyűjtemény) egyetemi jegyzet Keszler Borbála összeállítottaA mai magyar nyelv I-II. (cikk és tanulmánygyűjtemény) egyetemi jegyzet1,000 Ft.
Antal Árpád, Faragó József, Szabó T. Attila: Kriza János (három tanulmány)Antal Árpád, Faragó József, Szabó T. AttilaAntal Árpád, Faragó József, Szabó T. Attila: Kriza János (három tanulmány)1,000 Ft.
Apor Péter helyesírása és nyelvének hangállapota / a XVIII. századi erdélyi irodalom kimagasló alakjának nyelvezetéről.../Kósa FerencApor Péter helyesírása és nyelvének hangállapota / a XVIII. századi erdélyi irodalom kimagasló alakjának nyelvezetéről.../800 Ft.
Benkő Loránd: A Nyárádmente földrajzi neveiBenkő LorándBenkő Loránd: A Nyárádmente földrajzi nevei800 Ft.
Bevezetés a pszicholingvisztikába (beszéd és kommunikáció)Lengyel ZsoltBevezetés a pszicholingvisztikába (beszéd és kommunikáció)500 Ft.
Ferdinand de Saussure: Bevezetés az általános nyelvészetbeFerdinand de SaussureFerdinand de Saussure: Bevezetés az általános nyelvészetbe1,800 Ft.
Fischer Sándor: A beszéd művészete. Két lemezmelléklettel.Fischer SándorFischer Sándor: A beszéd művészete. Két lemezmelléklettel.1,500 Ft.
Gergely Piroska: A kalotaszegi magyar ragadványnevek rendszere (a nem hivatalos névadás tanulmányozása)Gergely Piroska, B. Gergely Piroska: A kalotaszegi magyar ragadványnevek rendszere (a nem hivatalos névadás tanulmányozása)900 Ft.
Horger Antal: Magyar szavak története. Közérdekű magyar szófejtések gyűjteménye. Horger AntalHorger Antal: Magyar szavak története. Közérdekű magyar szófejtések gyűjteménye. 4,500 Ft.
Hunfalvy Pál: TanulmányokHunfalvy PálHunfalvy Pál: Tanulmányok2,500 Ft.
Ismerjük meg a versformákat!Gáldi LászlóIsmerjük meg a versformákat!800 Ft.
Jancsó Elemér: Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság irataiJancsó ElemérJancsó Elemér: Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság iratai4,000 Ft.
Lanstyák István: A magyar nyelv SzlovákiábanLanstyák IstvánLanstyák István: A magyar nyelv Szlovákiában800 Ft.
Lőrincze Lajos szerk.	Nyelvművelésünk főbb kérdései Lőrincze Lajos szerk.Lőrincze Lajos szerk. Nyelvművelésünk főbb kérdései 1,200 Ft.
Magyar oklevél-szótár Pótlék a Magyar Nyelvtörténeti Szótárhoz  /Régi oklevelekben és egyéb iratokban előforduló magyar szók gyűjteménye/ Szamota Istvánn és Zolnai Gyula *gyűjtötték, szerkesztettékMagyar oklevél-szótár Pótlék a Magyar Nyelvtörténeti Szótárhoz /Régi oklevelekben és egyéb iratokban előforduló magyar szók gyűjteménye/ 3,000 Ft.
Magyar szó, magyar beszédHernádi SándorMagyar szó, magyar beszéd1,000 Ft.
Magyar szólások és közmondások kézikönyve A-Z-ig. Reprint.Margalits EdeMagyar szólások és közmondások kézikönyve A-Z-ig. Reprint.900 Ft.
Matijevics Lajos: Vizeknek szarváról (Földrajzi neveink)Matijevics LajosMatijevics Lajos: Vizeknek szarváról (Földrajzi neveink)600 Ft.
Mondattani elemzések -példamondatokkal- (Tanároknak, egyetemi hallgatóknak.)Rácz Endre és Szemere GyulaMondattani elemzések -példamondatokkal- (Tanároknak, egyetemi hallgatóknak.)800 Ft.
Moór Elemér: A nyelvtudomány mint az ős- és néptörténet forrástudományaMoór ElemérMoór Elemér: A nyelvtudomány mint az ős- és néptörténet forrástudománya2,000 Ft.
Nyelvfejlődés- Nyelvhelyesség (nyelvfejlődés-nyelvművelés)Kovalovszky MiklósNyelvfejlődés- Nyelvhelyesség (nyelvfejlődés-nyelvművelés)800 Ft.
Petrovici Emil: A magyar bilabialis "V" hang kérdésePetrovici, EmilPetrovici Emil: A magyar bilabialis "V" hang kérdése1,000 Ft.
Teiszler Pál: A Nagykároly környéki magyar nyelvjárás magánhangzó rendszereTeiszler Pál Teiszler Pál: A Nagykároly környéki magyar nyelvjárás magánhangzó rendszere900 Ft.
Verancsics Faustus Dictionariumának magyar szókészlete betűrendben, a latin értelmezésekkel (szótár és szómutató)B. Simond RenéeVerancsics Faustus Dictionariumának magyar szókészlete betűrendben, a latin értelmezésekkel (szótár és szómutató)1,500 Ft.
Wesselényi István: Az eljegyzett személyeknek paradicsomkertjeWesselényi István, báróWesselényi István: Az eljegyzett személyeknek paradicsomkertje1,500 Ft.
Zalabai: A hűség nyelve. A csehszlovákiai magyar írók az anyanyelvről /A felvidéki magyarság helyzete.../Zalabai Zsigmond *összeállítottaZalabai: A hűség nyelve. A csehszlovákiai magyar írók az anyanyelvről /A felvidéki magyarság helyzete.../700 Ft.